Historie

 • 1700-tallet

  Metodistkirken vokser frem som en vekkelsesbevegelse i England.

 • 1856

  Den første norske metodistmenigheten ble stiftet i Sarpsborg.

 • 1878

  Metodistkirkens Årskonferanse vedtar å sende en predikant til Bergen. Lars Petersen begynner å holde møter i januar 1879.

 • 1879

  28. september stiftes Den Biskoppelige Methodistmenighed i Bergen. Menigheten bytter siden navn til Første Metodistkirke. Så godt som alle de 36 første medlemmene var fra håndverks- eller arbeiderfamilier.

 • 1882

  Menigheten vokser fort. Etter å ha leid forsamlingslokaler i tre år, flytter menigheten den 8. oktober inn i sitt eget, nye kirkebygg i Skottegaten 5.

 • 1890

  Ca. 90 medlemmer overføres til 2. Metodistmenighet. Denne menigheten heter i dag Centralkirken og holder til på Vetrlidsalmenningen.

 • 1969

  Hospitalet Betanien kjøper eiendommen «Fyllingen» i Fyllingsdalen. Flere år senere får Første Metodistkirke en del av denne tomten til nytt kirkebygg.

 • 1987

  Etter å ha vært kirkeløse i ca. et år, kan menigheten flytte inn i en ny og tidsriktig kirke i Vestlundveien 27 i Fyllingsdalen. Menigheten får et godt naboforhold til borettslag, kirker og institusjoner i dalen.

 • 2000

  Første Metodistkirke inngikk et formelt og nærmere samarbeid med Stiftelsen Betanien.

 • 2007

  I dag er Metodistkirken en verdensvid kirke med godt over 55 millioner medlemmer. Det er ca. 14 500 metodister i Norge i dag, fordelt på 51 menigheter fra Lista i sør til Hammerfest i nord. Første Metodistkirke er en aktiv og virkekraftig menighet med over 500 medlemmer og menighetsbarn. Kirken har også et godt samarbeid med de andre kirkene i Fyllingsdalen.