For å gi ditt bidrag uten å være i kirken bruk

Vår VIPPS nummer er 104891

eller kirkens kontonummer  3625 51 83391

Alle gaver mottaes med takk. Dersom du ikke har kontanter til gudstjenesten eller er forhindret fra å komme kan du gi en gave til kirken ved å betale rett til kontoen.

KALENDER

søndag 5. juni

Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Les mer
11:00 til 13:00

Pinsedagsgudstjeneste med nattverd

søndag 5. juni 11:00 til 13:00

onsdag 15. juni

Informasjonsmøte for konfirmanter 2023
Les mer
17:30 til 19:00

Informasjonsmøte for konfirmanter 2023

onsdag 15. juni 17:30 til 19:00

søndag 19. juni

Takkedag
Les mer
11:00 til 13:00

Takkedag

søndag 19. juni 11:00 til 13:00

Powered by Cornerstone