Sommersamling

Søndagene 14. og 28. juli kl. 17.00 inviterer Brit Fjell til uformelle sommersamlinger hjemme hos seg, adr.: Søre Fjellavegen 547, Fjell.
Gi beskjed til Brit på tlf.: 907 67 878, innen fredagen før. Brit koker kaffe, men ta med litt å bite i til kaffen.