Middag og barnekor

Middag kl. 16 etter påmelding. Barnekoret øver kl. 16.45-17.30.