Gudstjeneste. Vi markerer at det er 100 år siden Betanien startet sykepleierutdanning. Barnekoret. Søndagsskole.