Formiddagstreff

Per Martin Knutsen forteller om Betaniens planer for området. Tilsynsprest Ingull Grefslie blir også med.