Nye Smittevernsregler

 
 

Det har kommet nye smittevernsregler og det gir følgende konsekvenser for kirkens arrangementer:

"Vi Synger Julen inn" 19.desember - Avlyst

dåpsgudstjeneste 19. desember - Går som planlagt med smittevern. ALLE må melde seg på til presten på silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no. SMS: 466627075 eller trykk skal på facebook innen lørdag 18. Slik kan vi fordele plasser og tilvise disse

Julaften kl. 15 - med påmelding, se eget innlegg på hjemmesiden 

Alle arrangementer har maskepåbud da vi skal synge. All beverting og søndagskole går ut. Neste gudstjeneste blir 16.januar.

På grunn av plassbegrensing er det viktig at du melder deg og kohorten din på og husker maske.

med ønsker om en trygg og fredelig juletid

Prest Silje Marie og Menighetsrådet

Aktiviteter for de voksne

Metodistkirken i Fyllingsdalen er et sted der alle kan møtes til sosialt samvær og for å gjør noe gøy. Aktivitetene våre er åpent for alle.
Powered by Cornerstone