Første Metodistkirke - Metodistkirken i Fyllingsdalen

Metodistkirken i Fyllingsdalen er en åpen menighet som ønsker å møte alle mennesker der de er i livet. Vi holder til i Vestlundveien 27. Vi har aktiviteter som passer for de fleste aldersgrupper. Barnekor, kor for voksne, speidergruppe og gudstjenester hver søndag.
 
 

 

Første Metodistkirke - Metodistkirken i Fyllingsdalen

Menigheten ble stiftet i 1879, og hadde lenge forsamlingslokaler i Skottegaten. I 1987 flyttet vi inn i kirkebygget i Fyllingsdalen hvor vi fortsatt holder til. Metodistkirken i Fyllingsdalen er tilknyttet Metodistkirken i Norge og United Methodist Church. Vi har omlag 500 medlemmer, men har plass til mange flere.

Dersom du er nysgjerrig på hva vi holder på med, håper vi at du tar turen til oss eller tar kontakt med oss for å få vite mer. Våre arrangement er åpne for alle.

"Tro er den minste bevegelse mot Gud" John Wesley

Historikk

 
 

1700-tallet

Metodistkirken vokser frem som en vekkelsesbevegelse i England.

1856

Den første norske metodistmenigheten ble stiftet i Sarpsborg.

1878

Metodistkirkens Årskonferanse vedtar å sende en predikant til Bergen. Lars Petersen begynner å holde møter i januar 1879.

1879

28. september stiftes Den Biskoppelige Methodistmenighed i Bergen. Menigheten bytter siden navn til Første Metodistkirke. Så godt som alle de 36 første medlemmene var fra håndverks- eller arbeiderfamilier.

1882

HistorikkMenigheten vokser fort. Etter å ha leid forsamlingslokaler i tre år, flytter menigheten den 8. oktober inn i sitt eget, nye kirkebygg i Skottegaten 5.

1890

Ca. 90 medlemmer overføres til 2. Metodistmenighet. Denne menigheten heter i dag Centralkirken og holder til på Vetrlidsalmenningen.

1969

Hospitalet Betanien kjøper eiendommen «Fyllingen» i Fyllingsdalen. Flere år senere får Første Metodistkirke en del av denne tomten til nytt kirkebygg.

1987

Etter å ha vært kirkeløse i ca. et år, kan menigheten flytte inn i en ny og tidsriktig kirke i Vestlundveien 27 i Fyllingsdalen. Menigheten får et godt naboforhold til borettslag, kirker og institusjoner i dalen.

2000

Første Metodistkirke inngikk et formelt og nærmere samarbeid med Stiftelsen Betanien.

2007

I dag er Metodistkirken en verdensvid kirke med godt over 55 millioner medlemmer. Det er ca. 14 500 metodister i Norge i dag, fordelt på 51 menigheter fra Lista i sør til Hammerfest i nord. Første Metodistkirke er en aktiv og virkekraftig menighet med over 500 medlemmer og menighetsbarn. Kirken har også et godt samarbeid med de andre kirkene i Fyllingsdalen.

Powered by Cornerstone