Historikk

 
 

1700-tallet

Metodistkirken vokser frem som en vekkelsesbevegelse i England.

1856

Den første norske metodistmenigheten ble stiftet i Sarpsborg.

1878

Metodistkirkens Årskonferanse vedtar å sende en predikant til Bergen. Lars Petersen begynner å holde møter i januar 1879.

1879

28. september stiftes Den Biskoppelige Methodistmenighed i Bergen. Menigheten bytter siden navn til Første Metodistkirke. Så godt som alle de 36 første medlemmene var fra håndverks- eller arbeiderfamilier.

1882

HistorikkMenigheten vokser fort. Etter å ha leid forsamlingslokaler i tre år, flytter menigheten den 8. oktober inn i sitt eget, nye kirkebygg i Skottegaten 5.

1890

Ca. 90 medlemmer overføres til 2. Metodistmenighet. Denne menigheten heter i dag Centralkirken og holder til på Vetrlidsalmenningen.

1969

Hospitalet Betanien kjøper eiendommen «Fyllingen» i Fyllingsdalen. Flere år senere får Første Metodistkirke en del av denne tomten til nytt kirkebygg.

1987

Etter å ha vært kirkeløse i ca. et år, kan menigheten flytte inn i en ny og tidsriktig kirke i Vestlundveien 27 i Fyllingsdalen. Menigheten får et godt naboforhold til borettslag, kirker og institusjoner i dalen.

2000

Første Metodistkirke inngikk et formelt og nærmere samarbeid med Stiftelsen Betanien.

2007

I dag er Metodistkirken en verdensvid kirke med godt over 55 millioner medlemmer. Det er ca. 14 500 metodister i Norge i dag, fordelt på 51 menigheter fra Lista i sør til Hammerfest i nord. Første Metodistkirke er en aktiv og virkekraftig menighet med over 500 medlemmer og menighetsbarn. Kirken har også et godt samarbeid med de andre kirkene i Fyllingsdalen.

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone