1.søndag i advent. Nattverd

Metodistkirken har et åpent nattverdsbord.
 
 

Alle som tror eller ønsker å tro er velkommen til å motta nattverd hos oss. Den andre søndagen i måneden er det nattverdsgudstjeneste. Den søndagen samles vi også om salmesang, skriftlesning, stund for barna, bønn og preken, men sentrum i gudstjenesten er møtet ved Herrens bord. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

Powered by Cornerstone