Knøttekor og barnekor

Mandag 30. august starter barnekorene opp igjen etter sommerferien. På grunn av korona-smitten lages det ikke mat, men alle oppfordres til å ta med egen niste til et felles måltid kl. 16.00. For barn i alderen 2 til 5 år er det knøttekor mandager kl. 16.45-17.20. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00.
 
 

Her blir det sang, rim og regler, dans, lek og bevegelse til musikk. For barna i knøttekoret er det fint at en voksen kommer sammen med barnet. Vi satser også dette halvåret på at noen av øvelsene blir som generasjonssang på Betanien i stedet for den vanlige korøvelsen i kirken.

Musikalsk leder

Eva Marie S. Toppe er firebarnsmor, pedagog og jobber som musikkterapeut ved Betanien rehabilitering og sykehjem. Hun har lang erfaring i å jobbe med musikk sammen med barn og babyer, blant annet gjennom Pinocchio musikk og drama i Bergen sentrum. I 2016 mottok hun Linda Buettners praksispris for prosjektet Generasjonssang.

"Når sang og musikkaktiviteten tilpasses barnas utviklings- og mestringsnivå hjelper det oss å nå barna der de er, som er et viktig utgangspunkt for all læring og utvikling", sier Eva Marie S. Toppe (eva.toppe@betanien.no)

Kontingentinnbetaling
Kontingent kr 100,-
Sanglaget i Bergen Første Metodistkirke, kontonummer: 3626.25.46424.
Skriv kontingent og barnets navn i merknadsfeltet på innbetalingen.

 

 

Barn & Ungdom

Metodistkirken i Fyllingsdalen har et aktivt og utadvent barne- og ungdomsarbeid. Av aktiviteter har vi barnekor, speidergruppe og søndagskole.
Les mer om:
Søndager

Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.

Babysang

Vi har for tiden ikke babysang.
Onsdager

Bergen MS

Bergen MS er speidergruppen vår. De møtes i kirken de fleste onsdager kl. 18.00 - 19.30. Flokken er for barn i 2-4.klasse. Troppen er for barn i 5.-10. klasse.
Onsdager

Flokken (Bergen MS)

Flokken møtes de fleste onsdager kl. 18.00-19.30. Dersom ikke annet er oppgitt er oppmøte i kirken.
Onsdager

Troppen (Bergen MS)

Troppen er for barn i 5.-10. klasse. Vi møtes onsdager kl 18.00-19.30 i kirken (med mindre annet er oppgitt). Vi starter møtene på speiderrommet i underetasjen med opprop og orientering om hva som skal skje på møtet.
Powered by Cornerstone