Barnekor

De fleste mandager når det ikke er skoleferie er det barnesangkor for barn i alderen 2 til 7 år mandager kl. 16.45-17.30. Send en SMS til Eva-Marie (97769649) og si i fra at dere har lyst å komme!
 
 

Her blir det sang, rim og regler, dans, lek og bevegelse til musikk. For barna i knøttekoret er det fint at en voksen kommer sammen med barnet. Vi satser også dette halvåret på at noen av øvelsene blir som generasjonssang på Betanien i stedet for den vanlige korøvelsen i kirken.

Sulten etter jobb og dårlig tid?

Fra kl. 16.00 er det mulighet til å spise felles måltid før koret. Grei løsning på vei mellom jobb, barnehage eller skole og kor. Noen ganger varm mat, og noen ganger medbrakt niste.

Musikalsk leder

Eva Marie S. Toppe er firebarnsmor, pedagog og jobber som musikkterapeut ved Betanien rehabilitering og sykehjem. Hun har lang erfaring i å jobbe med musikk sammen med barn og babyer, blant annet gjennom Pinocchio musikk og drama i Bergen sentrum. I 2016 mottok hun Linda Buettners praksispris for prosjektet Generasjonssang.

"Når sang og musikkaktiviteten tilpasses barnas utviklings- og mestringsnivå hjelper det oss å nå barna der de er, som er et viktig utgangspunkt for all læring og utvikling", sier Eva Marie S. Toppe (eva.toppe@betanien.no)

Kontingentinnbetaling
Kontingent kr 100,-
Sanglaget i Bergen Første Metodistkirke, kontonummer: 3626.25.46424.
Skriv kontingent og barnets navn i merknadsfeltet på innbetalingen.

 

 

Barn & Ungdom

Metodistkirken i Fyllingsdalen har et aktivt og utadvent barne- og ungdomsarbeid. Av aktiviteter har vi barnekor, speidergruppe og søndagskole.
Les mer om:
Søndager

Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.

Babysang

Vi har for tiden ikke babysang.
Onsdager

Bergen MS

Bergen MS er speidergruppen vår. De møtes i kirken de fleste onsdager kl. 18.00 - 19.30. Flokken er for barn i 2-4.klasse. Troppen er for barn i 5.-10. klasse.
Onsdager

Flokken (Bergen MS)

Flokken møtes de fleste onsdager kl. 18.00-19.30. Dersom ikke annet er oppgitt er oppmøte i kirken.
Onsdager

Troppen (Bergen MS)

Troppen er for barn i 5.-10. klasse. Vi møtes onsdager kl 18.00-19.30 i kirken (med mindre annet er oppgitt). Vi starter møtene på speiderrommet i underetasjen med opprop og orientering om hva som skal skje på møtet.
Powered by Cornerstone